Logo
Grænsecup 2022
Stævnet for U11 til U17 arrangeret af Bov IF Håndbold

 

Information om overnatning

Overnatning finder for de flestes vedkommende sted på Lyreskovskolen.

Overnatning i Grænsehallerne kan forekomme.

Holdene overnatter i klasselokalerne på skolen. I mange af klasselokalerne er der værdifulde materialer, herunder smart-boards.

Bov IF er erstatningsansvarlige for alle skader, som måtte ske på skolens ejendom.

For at deltage i stævnet skal de deltagende foreninger derfor påtage sig eventuelt erstatningsansvar for det som spillere og ledere måtte komme til at ødelægge med vilje eller blot ved uagtsom optræden.

I forbindelse med overdragelse af et klasselokale til den forening, som skal benytte lokalet til overnatning, gennemgås klasselokalet med en repræsentant fra Bov IF og en repræsentant fra den pågældende forening.

Efter gennemgangen underskriver begge parter en erklæring om, at lokalet er gennemgået, og anfører på erklæringen, såfremt der er væsentlige fejl eller mangler i lokalet inden overtagelsen.

Bov IF henstiller, at foreningerne overfor spillere og ledere understreger, at skolen er lånt med velvilje fra skolens ledelse, og Bov IF forudsætter at alle deltagere behandler skolen pænt, og gør deres yderste for at aflevere skolen i samme stand, som man overtog den ved ankomsten til skolen.

Dette gælder såvel oprydning, rengøring og at passe på skolens ejendom.

Der er gratis buskørsel mellem Lyreskovskolen og Grænsehallerne.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links

  

grænsecup.dk er drevet af